AZF II - Projesi

Mültecilerin iş piyasasına girebilmelerini teşvik amaçlı Avrupa Birliği Sosyal Fonu (ESF) - Almanya Federal Programı

AZF II projesi, “Avrupa Birliği Sosyal Fonu (ESF) – Almanya Federal Programı” çerçevesi içinde mültecilerin iş piyasasına girebilmelerini teşvik amaçlı bir projedir. Proje’nin ilk döneminde 80 kişi için iş ve meslek eğitim yerleri bulunmuştur.
AZF II’nin hedefi, mültecilere iş veya bir meslek eğitim yeri bulmakta yardımcı olmaktır. Meslek içi eğitim veya kısa süreli kalifiye programlar, proje çerçevesinde katılımcılara sunulmaktadır. Katılımcıların çalışmak istedikleri meslekler, sahip oldukları beceri ve tecrübe dahilinde kayıtlara alınarak değerlendirmeye sokulur. Kayda alınan profiller AZF proje ortakları ile ele alınarak başvuranlara iş ve meslek eğitim yeri bulunmasında yardımcı olunur. Bu yardım sadece iş bulma ile sınırlı tutulmayarak, iş bulma sürecinde ortaya çıkan diğer sorunlarda da katılımcıya proje yetkilileri tarafından destek olunur.


İrtibat kişileri:
Ayda Candan | a.candan[at]bteu.de
Hatice Koldere | h.koldere[at]bteu.de