gEMiDe - Projesi

Göçmen ve Alman vatandaşlığına geçmiş bireylerin toplumsal angajmanı

gEMiDe projesi, gönüllü çalışmaları sayesinde göçmen ve Alman vatandaşlığına geçmiş bireyleri topluma angaje etme ve destekleme projesidir. gEMiDe projesinin hedefi, gönüllü işlerde çalışmayı isteyen, isteklerini sadece dile getirmeyip bunun için eylem yoluna giden kişilerin, Alman toplumuyla ile ön yargısız, eşit düzeyde oldukları bir platform oluşturmaktır.
Amacımız karşılıklı uyuma hazır olma fikrinin gelişmesi, bireylerin yeteneklerinin genişletilmesi, karşılıklı saygı ve takdir açılımlarının büyümesidir. Proje kapsamında birçok kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütüyle beraber çalışma yürütülmektedir. Gönüllü çalışanlarımız (yaklaşık 350 kişi) aşağıdaki alanlarda çalışmalarını sürdürmektediler.

Daha fazla bilgi için: www.gemide.org


İrtibat kişisi:
Eric Feise | e.feise[at]bteu.de