Veriler

Ekonomik Konular:

Existenzgründung - Ein Leitfaden für türkische und türkischstämmige Existenzgründer in Deutschland
(İş Kurma - Almanya'daki Türk ve Türk Kökenli Girişimciler İçin Rehber)
Kaynak: VTU/BTEU | Dil: Almanca

Türk-Alman Girişimci Kılavuzu
Kaynak: ATIAD | Dil: Almanca, Türkçe

Almanya ve Avrupa'daki Türk Kökenli Girişimciler 1961-2010
Kaynak: ATIAD | Dil: Türkçe

Türkiye'de Uygulanan Başlıca Vergilerin Şeması
Kaynak: KPMG | Dil: Türkçe

Quarterly Economic Outlook of Turkey - Q3 2010
(Türkiye’nin Ekonomik Görünümü - 3. Çeyrek 2010)
Kaynak: TYDTA | Dil: İngilizce

Mobil in Europa: Türkei
(Avrupa'da Hareketlilik: Türkiye)
Kaynak: Bundesagentur für Arbeit | Dil: Almanca

AB-Türkiye Ekonomik ve Ticari lişkiler Raporu Üzerine Değerlendirme
Kaynak: İKV | Dil: Türkçe

Die Arbeitsmarktintegration ausländischer Selbstständiger
(Yabancı Kökenli Serbest Meslek Sahiplerinin İşgücü Piyasasına Entegrasyonu)
Kaynak: Statistische Analysen und Studien NRW | Dil: Almanca

Girişimciliğin Anahtarı
Kaynak: DtA | Dil: Almanca, Türkçe

Türkische Unternehmerinnen und Beschäftigte im Berliner ethnischen Gewerbe
(Berlin'deki Etnik Endüstride Türk İşletmecileri ve İşçileri)
Kaynak: WZB | Dil: Almanca

Wirtschaftsdynamik durch Existenzgründungen von Migranten
(Göçmenlerin İş Kurmalarındaki Ekonomik Dinamikler)
Kaynak: DtA | Dil: Almanca

Aşağı Saksonya'da Ekonomik ve Ticari Faaliyet
Kaynak: Aşağı Saksonya Ekonomi, Çalışma ve Ulaştırma Bakanlığı | Dil: Türkçe


Sosyal Konular:

Erhöhung der Ausbildungsbeteiligung von Unternehmen mit Migrationshintergrund
(Göçmen Kökenli İşletmeler Tarafından Meslek Eğitimine Katılımın Arttırılması)
Kaynak: Rambøll Management | Dil: Almanca

Wo haben Schüler mit Migrationshintergrund die größten Erfolgschancen: Eine vergleichende Analyse von Leistung und Engagement in PISA 2003
(Göçmen Kökenli Öğrencilerin En Büyük Başarı Şanslarına Nerede Sahiptirler: PISA 2003 Performans ve Angajman Karşılaştırmalı Analizi)
Kaynak: OECD | Dil: Almanca

Migrantinnen und Migranten in Ausbildung und Beschäftigung – Integrationschancen durch Vernetzung und aktives Engagement
(Eğitim ve İstihdam İçinde Göçmenler - Ağ Oluşturma ve Aktif Katılım Vasıtasıyla Entegrasyon Fırsatları)
Kaynak: Bertelsmann Stiftung | Dil: Almanca

Orientierungsleitfaden zu Fragen der Anerkennung ausländischer Schul-, Berufs- und Hochschulabschlüsse in Niedersachsen
(Aşağı Saksonya Eyaleti'nde Yabancıların Eğitim, Meslek ve Öğrenim Niteliklerinin Tanınması Üzerine Yönlendirme Klavuzu)
Kaynak: Niedersächsisches Ministerium für Inneres, Sport und Integration | Dil: Almanca

Medien und Freizeit bei Kindern türkischer Herkunft
(Türk Kökenli Çocuklar için Medya ve Boş Zaman)
Kaynak: MediaCulture-Online | Dil: Almanca

Türken in Deutschland – Einstellungen zu Staat und Gesellschaft
(Almanya'daki Türkler - Devlet ve Topluma Yönelik Tutumlar)
Kaynak: Konrad-Adenauer-Stiftung | Dil: Almanca

Şiddetin Fail ve Kurbanları Genç Türkler
Kaynak: KFN | Dil: Almanca, Türkçe

Zuwanderung gestalten - Integration fördern
(Göç Yapılandırılması - Entegrasyonu Teşvik)
Kaynak: Bundesministerium des Innern | Dil: Almanca

Migranten und Medien 2007
(Göçmenler ve Medya 2007)
Kaynak: ARD/ZDF-Medienkommission | Dil: Almanca

Die Darstellung von Migration und Integrationin den ZDF-Programmen: Status quo und Perspektiven
(ZDF Programlarında Göç ve Entegrasyon Gösterimi: Statüko ve Perspektifler)
Kaynak: ZDF | Dil: Almanca

Strukturdaten und Integrationsindikatoren über die ausländische Bevölkerung in Deutschland 2002
(Almanya'daki Yabancı Nüfus Üzerine Yapısal Veriler ve Entegrasyon Göstergeleri 2002)
Kaynak: DESTATIS | Dil: Almanca

Almanya'da Eğitim ve PISA Araştırmasının Türkler ile İlgisi Üzerine Yorumlar
Kaynak: BTEU | Dil: Türkçe

Avrupa'da Türk Kadını
Kaynak: Türkiye Araştırmalar Merkezi Vakfı | Dil: Türkçe

Recherche zum freiwilligen Engagement von Migrantinnen und Migranten
(Göçmenlerin Gönüllü Angajmanı Üzerine Araştırma)
Kaynak: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | Dil: Almanca