Türkiye'de Yatırım

Başarılı Ekonomi
- Hızla gelişen ekonomi (2002’de 230 milyar ABD doları olan GSYİH 2010’da 736 milyar ABD dolarına yükseldi)
- Sürdürülebilir ekonomik büyüme (son 8 yılda reel GSYİH yıllık ortalama % 4,8 arttı)
- Yıllık ortalama % 6,7 oranındaki reel GSYİH büyüme hızıyla 2011-2017’de OECD üyesi ülkeler arasında en hızlı büyüyen ekonomi olması beklenen ve gelecek vaat eden bir ekonomi
- 2010 yılında dünyanın en büyük 16. ekonomisi ve AB bölgesi ile karşılaştırıldığında en büyük 6. ekonomi
- Son 8 yılda 94 milyar ABD dolarının üzerinde doğrudan yabancı yatırım çeken güçlü ve kurumsallaşmış ekonomisiyle 2008-2010 yılları için doğrudan yabancı yatırımda dünyanın en cazip 15. ülkesi (UNCTAD)

Nüfus
- 74 milyonluk nüfus
- AB ile karşılaştırıldığında en kalabalık genç nüfus
- Yarısı 29 yaşın altında nüfus
- Genç, dinamik, eğitimli ve çok kültürlü nüfus

Nitelikli ve Rekabetçi İş Gücü
- 25 milyonu aşkın genç, eğitimli ve motive profesyonel
- Azalan reel birim ücretle birlikte artan çalışan verimliliği
- AB ile karşılaştırıldığında en büyük 4. iş gücü
- Avrupa’daki en uzun çalışma süreleri ve çalışan başına ortalama hastalık izninde en düşük oran (haftada 53,2 çalışma saati ve çalışan başına yıllık ortalama 4,6 gün hastalık izni)
- 156 üniversiteden yaklaşık 500.000 mezun
- Üçte biri meslek liseleri ve teknik liselerden olmak üzere yaklaşık 663.000 lise mezunu

Liberal ve Yeniliklere Açık Bir Yatırım Ortamı
- 2002-2010’da % 225 artışla 114 milyar ABD dolarına yükselen ihracat hacmiyle, dinamik ve olgun bir özel sektör
- Ortalama 6 günde şirket kurulumu sunan iş dostu bir ortam (OECD’ye üye ülkelerde bu süre 13 günü aşmaktadır)
- Son derece rekabetçi yatırım koşulları
- Güçlü bir sanayi ve hizmet kültürü
- Tüm yatırımcılara eşit muamele
- 25.000’i aşkın yabancı sermayeli şirket
- Uluslararası tahkim
- Transfer garantisi

Altyapı
- Ulaşım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde yeni ve gelişmiş teknik altyapı
- Son derece gelişmiş, düşük maliyetli deniz ulaşımı
- Orta ve Doğu Avrupa’ya demir yolu ile ulaşım avantajı
- İyi yapılandırılmış ulaşım imkânları ve çoğu AB ülkesine doğrudan sevkiyat mekanizması

Merkezi Konum
- Doğu-Batı ve Kuzey-Güney arasında doğal bir köprü işlevi görerek önemli pazarlara giden etkili ve uygun maliyetli bir çıkış noktası
- Avrupa, Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki 1,5 milyar müşteriye kolay erişim imkânı
- Toplam GSYİH’leri 23 trilyon ABD doları olan çok sayıda pazara erişim

Avrupa'nın Enerji Koridoru ve Terminali
- Doğu ile Batı’yı birbirine bağlayan önemli bir enerji terminali ve geçidi
- Enerji kaynaklarının % 70’i Türkiye’nin güneyi ile doğusunda yer alırken, en büyük enerji tüketicisi konumundaki Avrupa, Türkiye’nin batısında yer almaktadır

Düşük Vergiler ve Teşvik Olanakları
- % 30’dan % 20’ye düşen Kurumlar Vergisi
- % 15 ile % 35 arasında değişen Kişisel Gelir Vergisi
- Kurumlar Vergisi’nden tamamen veya kısmen muafiyet ve işverenlerin sosyal güvenlik payına % 80’e varan destek gibi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgeler için uygulanan vergi avantajlarının yanı sıra arazi tahsisi
- Ar-Ge Kanunu
- Bölgesel ve sektörel teşvik sistemi

AB ile 1996'dan Bu Yana Gümrük Birliği
- AB ile 1996’dan beri yürürlükte olan Gümrük Birliği ve 20 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması
- Üzerinde çalışılmakta olan yeni Serbest Ticaret Anlaşmaları
- AB ile yürütülen katılım müzakereleri

Büyük İç Pazar
- 2002-2010 arasında 4 milyondan 35 milyona ulaşan internet kullanıcısı sayısı
- 2002-2010 arasında 23 milyondan 62 milyona çıkan cep telefonu kullanıcısı sayısı
- 2002-2010 arasında 16 milyondan 46 milyona ulaşan kredi kartı kullanıcısı sayısı
- 2002-2010 arasında 33 milyondan 102 milyona yükselen hava yolu yolcusu sayısı
- 2002-2010 arasında 13 milyondan 28,5 milyona ulaşan yabancı turist sayısı


Kaynak: TYDTA
2010 verileri